Bedrijfsongeval gehad? Dít moet je doen.

Bedrijfsongeval gehad? Dít moet je doen.

Het is belangrijk om te weten wat je moet doen indien je betrokken bent bij een bedrijfsongeval. Niet alleen wanneer je met gevaarlijke en risicovolle stoffen of machines en apparaten werkt, want een bedrijfsongeval kan overal gebeuren. Wat valt er precies onder een bedrijfsongeval en nog belangrijker, wie is waarvoor verantwoordelijk? Is er sprake van letselschade en in welke vorm? Moet er een advocaat worden ingeschakeld en is er recht op Smartengeld? Allemaal zaken die voor zowel werkgever als werknemer duidelijk moeten zijn, ondanks dat de kans misschien klein is dat je hier ooit mee te maken zult krijgen. Daarom lees je in dit artikel meer over bedrijfsongevallen en welke acties je moet ondernemen wanneer je hierbij betrokken bent.

 

Wat is een bedrijfsongeval?

Er zijn twee zaken die goed onderscheiden moeten worden, namelijk een bedrijfsongeval en een beroepsziekte. Een bedrijfsongeval wordt ook wel een arbeidsongeval genoemd en is een ongeluk dat tijdens het werk is gebeurd en waardoor de werknemer verwondingen heeft opgelopen of zelfs is overleden. Denk hierbij aan het uitglijden over een gladde vloer of een hand die bekneld raakt in een machine. Deze verwondingen kunnen zo ernstig zijn dat de werknemer mogelijk arbeidsongeschikt wordt. Een beroepsziekte daarentegen is een ziekte die een werknemer krijgt door zijn werk of door de arbeidsomstandigheden. Dit kan gebeuren door het werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest of oplosmiddelen. Gezondheidsklachten kunnen ook ontstaan door voortdurende zware lichamelijke of geestelijke belasting. In beide gevallen kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld.

 

Aansprakelijkheid

Iedere werkgever heeft een zorgplicht. Dit betekent dat hij moet zorgen voor een veilige werkplek, ziekte en ongevallen zoveel mogelijk moet voorkomen, uitleggen hoe veilig gewerkt kan worden en controleren of de werknemers veilig werken. Als de werkgever zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden, dan is hij aansprakelijk voor de schade. Je dient dan wel te bewijzen dat je schade hebt. Als de werkgever zich wel aan de zorgplicht heeft gehouden, dan is hij niet aansprakelijk. Soms moet de werkgever bewijzen dat de schade niet door het ongeval komt.

 

Schadevergoeding

Als een bedrijfsongeval zich heeft voorgedaan moet de werknemer dit altijd melden bij de leidinggevende of werkgever. Hij is vervolgens verantwoordelijk voor de melding bij de Inspectie SZW wanneer er sprake is van een ernstig ongeval. De werknemer heeft in zo’n geval waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Het verhalen hiervan is alleen niet eenvoudig. Voor een schadevergoeding bij bedrijfsongeval kun je het best beroep doen op een letselschade advocaat. Hij zal hulp bieden bij het verhalen van een vergoeding voor materiële en immateriële schade. Denk hierbij aan het verlies van inkomen, medische kosten, reiskosten, mantelzorg, studievertraging en smartengeld. Neem eens een kijkje op Letselschade.nl om hier meer over te leren.

Previous post Voordelen van een hybride cloud
Next post Stap jij ook over op elektrisch rijden?